helptatiana.com Underrubrik

Kategorier

Att man väljer att mata barnet med ersättning istället för amning beror oftast på att mamman kan ha problem med amning. Vissa fall använder man ersättning som ett komplement till bröstmjölk. Börja då med bröstmjölk och avsluta därefter med ersättning för stimulera mjölkproduktionen. Med ersättning syftar man på modermjölkersättning är en produkt som man avser för att ersätta eller som komplettering för amning till barn. Vanligaste innehållet av ersättning är att det tillverkas av komjölk med en modifierad sammanstättning. Ifall barnet skulle vara allergisk är det möjligt att få ersättning utan komjölksprotein. Ersättning är ett alternativt om man inte ammar sitt barn. Det fungerar perfekt med enbart ersättning för bröstmjölk

Länkar om Ersättning