helptatiana.com Underrubrik

Kategorier

Man kan få hjälp för både yngre barn och äldre på barnvårdacentraler inom alla sorters rådgivning och behandling. När ens barn är sjukt kan man besöka barnavårdcentraler samt vid behov av rådgivning när man är orolig över sitt barn. På barnavårdcentralen kan man som förälder gå för alla frågor som handlar om ditt barns utveckling och hälsa. Man kan välja valfritt vad för barnavårdcentral som man önskar att gå själv på - alla besök är också gratis. Det finns många olika sorters specialister inom barnsjuksköterskor, barnläkare och barnpsykaloger som man kan få hjälp av.

Länkar om Barnavårdscentraler